ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που διέπει τις οικογενειακές σχέσεις, δηλ. τις σχέσεις που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας… Περισσότερα

Προσβολή διαθήκης ή κληρονομικού δικαιώματος

Κληρονομικό Δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις του προσώπου μετά το θάνατό του.
Σε γενικές γραμμές ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση… Περισσότερα

Κυριότητα ακινήτου - Διεκδικητική αγωγή

Δίκαιο Ακινήτων – Εμπράγματο Δίκαιο

Το Δίκαιο Ακινήτων – Εμπράγματο Δίκαιο είναι κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τα δικαιώματα επί πραγμάτων (την κυριότητα, τις προσωπικές ή πραγματικές… Περισσότερα

Αποζημίωση

Ενοχικό Δίκαιο

Το Ενοχικό Δίκαιο (Συμβάσεις – Αποζημιώσεις) αποτελεί έναν εκτενή κλάδο του αστικού δικαίου που ρυθμίζει κάθε είδους έννομη σχέση μεταξύ προσώπων, που προκύπτει είτε από την ιδιωτική βούληση… Περισσότερα

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Το δικηγορικό μας γραφείο επιλύει και ρυθμίζει διαφορές προς το συμφέρον του πελάτη, με τις πιο συμφέρουσες οικονομικά εναλλακτικές για αυτόν και με τις λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες…. Περισσότερα

Ασφαλιστικά Μέτρα

Ασφαλιστικά Μέτρα

Στις περισσότερες περιπτώσεις που υφίσταται επείγουσα περίπτωση και δέον όπως αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι μονόδρομος… Περισσότερα

Διαφορές Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Διαφορές Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται και εκπροσωπεί τους εντολείς του, ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, σε διαφορές της εκούσιας δικαιοδοσίας… Περισσότερα

Διαφορές Ποινικού Δικαίου

Διαφορές Ποινικού Δικαίου

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται και εκπροσωπεί τους εντολείς του, ενώπιον Α.Τ., Πταισματοδίκη και Εισαγγελέα για υποθέσεις πλημμελημάτων…. Περισσότερα

Εξωδικαστικοί τομείς δραστηριότητας

Εξωδικαστικοί τομείς δραστηριότητας

Tο δικηγορικό μας γραφείο, αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις πτυχίων και λοιπών εγγράφων… Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

5 + 6 =