ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΕΚΝΟ

Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού στην καθημερινότητά του, κατά το χρονικό διάστημα της διάστασης των συζύγων και μέχρι την ενηλικίωσή του, καθώς και η επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα που δεν κατοικεί, αποτελούν βαρύνουσας σημασίας ζητήματα για την ψυχοπαιδαγωγική του ανάπτυξη και την ομαλή προσαρμογή του στη νέα πραγματικότητα της διάστασης των γονέων του.

Δυστυχώς, οι διαφωνίες των γονέων ως προς τα ζητήματα αυτά, είναι πλέον, σύνηθες φαινόμενο.

Το γραφείο μας, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε υποθέσεις που άπτονται της επιμέλειας και της επικοινωνίας των παιδιών με τους γονείς τους και με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων με επιτυχία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παύση των διαπληκτισμών των γονέων και στην ρύθμιση των σχέσεων προς το συμφέρον του παιδιού.

Σε πρώτο στάδιο, αναλαμβάνουμε είτε την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με έκδοση προσωρινής διαταγής και αίτημα την επιμέλεια του παιδιού, είτε την άσκηση αίτησης επικοινωνίας του γονέα που δεν κατοικεί με το παιδί, παραμένουμε δε δίπλα στον εντολέα μας, σε κάθε στάδιο των δικαστικών διαδικασιών, εκπροσωπώντας τον με τον συμφερότερο τρόπο.

Επιμέλεια τέκνων - Συνεπιμέλεια - Επικοινωνία γονέα με τέκνο

Επικοινωνήστε μαζί μας

2 + 13 =