ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τα προβλήματα υγείας εντός της οικογένειας σε συγγενικά πρόσωπα είναι καθημερινό φαινόμενο.

Η θέση σε δικαστική συμπαράσταση του προσώπου που χρήζει τέτοιας ανάγκης αποτελεί αδήριτη ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την δικαστική εκπροσώπηση του αιτούντος, τόσο με τη σύνταξη αίτησης και την έκδοσης προσωρινής διαταγής για το διορισμό προσωρινού συμπαραστάτη σε περιπτώσεις επείγουσες, όσο και με την παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου για τον ορισμό του οριστικού συμπαραστάτη.

Δικαστική Συμπαράσταση

Επικοινωνήστε μαζί μας

9 + 4 =