ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ
(ισχυρός κλονισμός – 2ετή διάσταση)

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν συμφωνούν ως προς την επίλυση ορισμένων εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τη λύση του γάμου τους ή σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συμφωνεί ως προς τη λύση του γάμου ή απουσιάζει (έχει εξαφανιστεί), μπορεί να ασκηθεί αγωγή διαζυγίου, είτε λόγω επέλευσης ισχυρού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης (ιδία όταν υφίστανται ζητήματα απιστίας, κακής συμπεριφοράς, σωματικής ή ψυχολογικής βίας κλπ. που καθιστούν την έγγαμη συμβίωση αφόρητη), είτε λόγω παρέλευσης 2ετούς διάστασης των συζύγων, η οποία θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την συζήτηση στο ακροατήριο του δικαστηρίου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη εκπροσώπηση τέτοιων υποθέσεων, μέχρι την αμετάκλητη λύση του γάμου και την έκδοση διαζευκτηρίου

Διαζύγιο  κατ’ αντιδικία

Επικοινωνήστε μαζί μας

14 + 7 =