ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ (ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
Ή ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ

Οι συχνότερες αιτίες έριδων και διαπληκτισμών, κυρίως κατά το στάδιο της διάστασης των συζύγων, αλλά (όχι σπάνια) και μετά την λύση του γάμου, είναι το ζήτημα είτε καταβολής διατροφής για το ανήλικο τέκνο του ζευγαριού είτε για ένα εκ των δύο συζύγων και ο προσδιορισμός του ύψους αυτής.

Το γραφείο μας έχει τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση στα ζητήματα διατροφής τέκνων, τόσο σε επίπεδο εξωδικαστικής επίλυσης, έχοντας ήδη στο ενεργητικό μας επιτυχημένες διαδικασίες εκούσιας διαμεσολάβησης και ρύθμισης εξωδικαστικά της διατροφής και του ύψους αυτής, όσο και σε επίπεδο δικαστηριακό, με διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή προστασία και με διαδικασίες τακτικής αγωγής για την έκδοση οριστικής απόφασης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εκπροσωπούμε αποκλειστικά τα συμφέροντα μόνο των πατεράδων ή μόνο των μητέρων, αλλά του εκάστοτε εντολέα μας, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου, ακολουθώντας τη δικαστηριακή πρακτική και την εκάστοτε νομοθεσία.

Διατροφή τέκνων (ανηλίκων και ενηλίκων) ή μεταξύ συζύγων

Επικοινωνήστε μαζί μας

7 + 5 =