ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που διέπει τις οικογενειακές σχέσεις, δηλ. τις σχέσεις που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας, και συγκεκριμένα, τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, τόσο κατά τη διάρκεια της διάστασης και κατά τη διάρκεια του γάμου, όσο και μετά τη λήξη αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται και εκπροσωπεί τους εντολείς του, ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον όλων των δικαστηρίων (μέχρι και τον Άρειο Πάγο), στις ακόλουθες περιπτώσεις: Διαζύγιο Συναινετικό, Διαζύγιο κατ’ αντιδικία, Διατροφή τέκνων (ανηλίκων και ενηλίκων) ή μεταξύ συζύγων, Επιμέλεια τέκνων – Συνεπιμέλεια -Επικοινωνία γονέα με τέκνο, Δικαστική Συμπαράσταση, Πατρότητα – Υιοθεσία.

Διαζύγιο Συναινετικό

Διαζύγιο Συναινετικό

Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί τον ιδανικό τρόπο λύσης του γάμου, διότι με την διαδικασία αυτή, τα ενδιαφερόμενα μέρη γλιτώνουν διαδικασίες χρονοβόρες, δαπανηρές και ψυχοφθόρες… Περισσότερα

Διαζύγιο κατ’ αντιδικία

Διαζύγιο κατ’ αντιδικία

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν συμφωνούν ως προς την επίλυση ορισμένων εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τη λύση του γάμου τους ή σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συμφωνεί… Περισσότερα

Διατροφή τέκνων (ανηλίκων και ενηλίκων) ή μεταξύ συζύγων

Διατροφή τέκνων ή μεταξύ συζύγων

Οι συχνότερες αιτίες έριδων και διαπληκτισμών, κυρίως κατά το στάδιο της διάστασης των συζύγων αλλά (όχι σπάνια) και μετά την λύση του γάμου… Περισσότερα

Επιμέλεια τέκνων - Συνεπιμέλεια - Επικοινωνία γονέα με τέκνο

Επιμέλεια τέκνων – Συνεπιμέλεια – Επικοινωνία γονέα με τέκνο

Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού στην καθημερινότητά του, κατά το χρονικό διάστημα της διάστασης των συζύγων και μέχρι την ενηλικίωσή του…. Περισσότερα

Δικαστική Συμπαράσταση

Δικαστική Συμπαράσταση

Τα προβλήματα υγείας εντός της οικογένειας σε συγγενικά πρόσωπα είναι καθημερινό φαινόμενο. Η θέση σε δικαστική συμπαράσταση του προσώπου που χρήζει τέτοιας ανάγκης αποτελεί αδήριτη ανάγκη προάσπισης… Περισσότερα

Πατρότητα - Υιοθεσία

Πατρότητα – Υιοθεσία

Η εκπροσώπηση πελατών σε υποθέσεις προσβολής ή αναγνώρισης πατρότητας παιδιού και σε υποθέσεις υιοθεσίας, είναι συχνή και βασίζεται πάντοτε στην ιδιαίτερη ευαισθησία και την ανθρωποκεντρική… Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

6 + 5 =