ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ‘Η
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
(αγωγή περί κλήρου)

Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ως προς το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα είτε προσβολής της διαθήκης για τους αναφερόμενους στο νόμο λόγους (πλάνη, απάτη, απειλή, ασθένεια διαθέτη, πλαστότητα εγγράφου, έλλειψη στοιχείων του νόμου κλπ.), είτε άσκησης σχετικής αγωγής αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το γραφείο μας διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας χειριστεί πολλαπλές υποθέσεις, με δύσκολα ζητήματα κληρονομικής φύσης (καταπίστευμα περιλιμπανομένου, κληροδοσίες, νόμιμη μοίρα, αντικατάλλαγμα, αίτηση ερμηνείας διαθήκης κλπ.), τα οποία είχαν επιτυχή έκβαση ως προς τους εντολείς του, ακόμα και μερικές φορές, σε επίπεδο Αρείου Πάγου.

Προσβολή διαθήκης ή κληρονομικού δικαιώματος

Επικοινωνήστε μαζί μας

7 + 10 =