ΔΙΑΘΗΚΗ

Σε περίπτωση που ο αποβιώσας έχει ρυθμίσει τα περιουσιακά του στοιχεία με  διάταξη τελευταίας βούλησης (διαθήκη), απαιτείται καταρχήν η δημοσίευση αυτής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Η διαδικασία αυτή είναι σύντομη και ο κληρονόμος μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια γραμματεία του Ειρηνοδικείου, με μοναδικό απαιτούμενο δικαιολογητικό έγγραφο, την ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος, σε περίπτωση ιδιόγραφης διαθήκης, ενώ σε περίπτωση δημόσιας διαθήκης την ίδια διαδικασία ενεργεί ο συμβολαιογράφος.

Σε περίπτωση που ο κληρονόμος εκ διαθήκης δεν είναι συγγενής του κληρονομουμένου, δηλαδή είναι «εξωτικός» και σε ορισμένες λοιπές ειδικές περιπτώσεις, θα χρειαστεί για την νομιμοποίηση του κληρονόμου, (εκτός από τη δημοσίευση της διαθήκης), η κήρυξη αυτής ως κυρίας. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα με την διενέργεια δίκης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, κατά την οποία απαιτείται (πλην των σχετικών εγγράφων) η παρουσία ενός μάρτυρα που να βεβαιώσει ότι τα γράμματα στο έγγραφο της διαθήκης είναι του αποβιώσαντος προσώπου. Συχνά, στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση και η κήρυξη κυρίας της διαθήκης λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα.

Σε περιπτώσεις που η διαθήκη είναι ασαφής ή δυσερμήνευτη, απαιτείται ερμηνεία αυτής από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα την εκπροσώπηση εντολέων του σε οιαδήποτε υπόθεση ανακύπτει από την ύπαρξη διαθήκης, παριστάμενο σε οιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο ή άλλη Διοικητική Αρχή της χώρας απαιτηθεί.

Διαθήκη

Επικοινωνήστε μαζί μας

13 + 3 =