ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σε περιπτώσεις που η κληρονομιά έχει μόνο παθητικό (χρέη) δίχως ενεργητικό (εισπράξεις, εκμετάλλευση ακινήτου, μετρητά κλπ.) είναι προς το συμφέρον του κληρονόμου, να αποποιηθεί την κληρονομιά που του επάγεται.

Η προθεσμία αποποίησης είναι 4 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου και 4 μήνες από κάθε προηγούμενη αποποίηση (λοιπών κληρονόμων) για κάθε μεταγενέστερο στη διαδοχή κληρονόμο. Λαμβάνει χώρα από τον ίδιο τον κληρονόμο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και την ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου.

Για την αποποίηση ανηλίκου απαιτείται άδεια από το δικαστήριο. Για το σκοπό αυτό, οι γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα του παιδιού που πρέπει να αποποιηθεί, υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του παιδιού, η οποία συζητείται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και στην οποία παρίσταται δικηγόρος.
Μετά την έκδοση της απόφασης, οι γονείς δύνανται να αποποιηθούν όπως περιγράφεται ανωτέρω, για λογαριασμό του τέκνου τους. Οι κληρονόμοι προκειμένου να αποφύγουν τα χρέη του κληρονομούμενου σε αυτούς, οφείλουν να ενημερώσουν την αρμόδια Δ.Ο.Υ, προσκομίζοντας αντίγραφο της δήλωσης αποποίησης της κληρονομιάς. Το γραφείο μας, έχει αναλάβει πλήθος περιπτώσεων αποποιήσεων με επιτυχία.

Αποποίηση κληρονομιάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

3 + 5 =