ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η αποδοχή κληρονομιάς λαμβάνει χώρα ενώπιον Συμβολαιογράφου με τη σύνταξη σχετικής πράξης. Εντούτοις για τη σύνταξη της πράξης αυτής, κρίνεται καταρχήν απαραίτητος ο έλεγχος της κληρονομιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι συμφέρον προς τον κληρονομούμενο η αποδοχή αυτής ή η αποποίηση.

Σε περίπτωση ακινήτου, απαιτείται έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο, με ταυτόχρονο έλεγχο και διαγραφή τυχόν βαρών (εγγεγραμμένων υφιστάμενων αγωγών, υποθηκών, κατασχέσεων κλπ.) ή με διόρθωση λόγω προδήλου σφάλματος. Επιπλέον, απαιτείται έλεγχος τυχόν ανεξόφλητων λογαριασμών του ακινήτου και ρύθμιση υφιστάμενων μισθώσεων.
Σε περίπτωση κληρονομιάς που περιλαμβάνει τραπεζικές καταθέσεις, απαιτείται η έκδοση κληρονομητηρίου (βλ. ειδικά σχετικό χωρίο). Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών (πλησιέστερων συγγενών του κληρονομουμένου, περί μη δημοσίευσης διαθήκης τόσο από το Πρωτοδικείο όσο και από το Ειρηνοδικείο, περί μη αποποίησης της κληρονομιάς, περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος).

Η προθεσμία αποδοχής της κληρονομιάς είναι 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομουμένου (σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονόμου) ή 6 μήνες από τη δημοσίευση διαθήκης (σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης). Η προθεσμία αυτή αφορά τη δήλωση φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δύναται να παραταθεί έως 3 μήνες επιπλέον.

Όλες τις παραπάνω ενέργειες αναλαμβάνει το γραφείο μας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, με στόχο την ταχύτερη και συμφερότερη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών.

Αποδοχή κληρονομιάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

2 + 3 =