ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η αποδοχή κληρονομιάς λαμβάνει χώρα ενώπιον Συμβολαιογράφου με τη σύνταξη σχετικής πράξης. Εντούτοις για τη σύνταξη της πράξης αυτής, κρίνεται καταρχήν απαραίτητος ο έλεγχος της κληρονομιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι συμφέρον προς τον κληρονομούμενο η αποδοχή αυτής ή η αποποίηση.

Σε περίπτωση ακινήτου, απαιτείται έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο, με ταυτόχρονο έλεγχο και διαγραφή τυχόν βαρών (εγγεγραμμένων υφιστάμενων αγωγών, υποθηκών, κατασχέσεων κλπ.) ή με διόρθωση λόγω προδήλου σφάλματος. Επιπλέον, απαιτείται έλεγχος τυχόν ανεξόφλητων λογαριασμών του ακινήτου και ρύθμιση υφιστάμενων μισθώσεων.
Σε περίπτωση κληρονομιάς που περιλαμβάνει τραπεζικές καταθέσεις, απαιτείται η έκδοση κληρονομητηρίου (βλ. ειδικά σχετικό χωρίο). Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών (πλησιέστερων συγγενών του κληρονομουμένου, περί μη δημοσίευσης διαθήκης τόσο από το Πρωτοδικείο όσο και από το Ειρηνοδικείο, περί μη αποποίησης της κληρονομιάς, περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος).

Η προθεσμία αποδοχής της κληρονομιάς είναι 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομουμένου (σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονόμου) ή 6 μήνες από τη δημοσίευση διαθήκης (σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης). Η προθεσμία αυτή αφορά τη δήλωση φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δύναται να παραταθεί έως 3 μήνες επιπλέον.

Όλες τις παραπάνω ενέργειες αναλαμβάνει το γραφείο μας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, με στόχο την ταχύτερη και συμφερότερη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών.

Αποδοχή κληρονομιάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

15 + 6 =