ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Κληρονομικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις του προσώπου μετά το θάνατό του.

Σε γενικές γραμμές ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση της ενεργητικής και παθητικής περιουσίας του κληρονομούμενου στους διαδόχους του, αλλά και τις σχέσεις των κληρονόμων μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα.

Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται και εκπροσωπεί τους εντολείς του, ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον όλων των δικαστηρίων (μέχρι και τον Άρειο Πάγο), στις ακόλουθες περιπτώσεις: Διαθήκη, Κληρονομητήριο, Αποδοχή κληρονομιάς, Προσβολή διαθήκης ή κληρονομικού δικαιώματος (αγωγή περί κλήρου) & Αποποίηση κληρονομιάς.

Διαθήκη

Διαθήκη

Σε περίπτωση που ο αποβιώσας έχει ρυθμίσει τα περιουσιακά του στοιχεία με διάταξη τελευταίας βούλησης (διαθήκη), απαιτείται καταρχήν η δημοσίευση αυτής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο…. Περισσότερα

Κληρονομητήριο

Κληρονομητήριο

Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία του κληρονομούμενου περιλαμβάνουν και χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και σε ειδικές λοιπές περιπτώσεις, απαιτείται η έκδοση Διάταξης Κληρονομητηρίου… Περισσότερα

Αποδοχή κληρονομιάς

Αποδοχή Κληρονομιάς

Η αποδοχή κληρονομιάς λαμβάνει χώρα ενώπιον Συμβολαιογράφου με τη σύνταξη σχετικής πράξης. Εντούτοις για τη σύνταξη της πράξης αυτής, κρίνεται καταρχήν απαραίτητος ο έλεγχος της κληρονομιάς… Περισσότερα

Προσβολή διαθήκης ή κληρονομικού δικαιώματος

Προσβολή Διαθήκης ή Κληρονομικού Δικαιώματος

Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ως προς το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα είτε προσβολής της διαθήκης για τους αναφερόμενους στο νόμο λόγους…. Περισσότερα

Αποποίηση κληρονομιάς

Αποποίηση Κληρονομιάς

Σε περιπτώσεις που η κληρονομιά έχει μόνο παθητικό (χρέη) δίχως ενεργητικό (εισπράξεις, εκμετάλλευση ακινήτου, μετρητά κλπ.) είναι προς το συμφέρον του κληρονόμου, να αποποιηθεί την κληρονομιά… Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

7 + 15 =