ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Tο δικηγορικό μας γραφείο, αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις πτυχίων και λοιπών εγγράφων, από και προς, την Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα.

W

Μεταφράσεις εγγράφων

W

Επικυρώσεις εγγράφων

Εξωδικαστικοί τομείς δραστηριότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας

4 + 4 =