ΜΙΣΘΩΣΗ

Η μίσθωση κατοικίας ή η επαγγελματική μίσθωση συχνά φαντάζει μια απλή και εύκολη διαδικασία.

Στην πραγματικότητα, κρύβει νομικές παγίδες οι οποίες εάν δεν γίνουν αντιληπτές εξαρχής, μπορεί να προκαλέσουν είτε στον εκμισθωτή είτε στον μισθωτή, οικονομική ζημία.

Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές για κάθε είδους μίσθωση και αναλαμβάνει τη σύνταξη συμφωνητικού  μίσθωσης κατοικίας ή επαγγελματικής μίσθωσης, την τυχόν τροποποίησή του με αναπροσαρμογή του μισθώματος ή προσθήκη άλλου όρου, την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του μισθίου, την σύνταξη εξώδικης όχλησης για οφειλόμενα μισθώματα, την έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα ή αποζημίωση χρήσης, την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου για την έξωση του μισθωτή, την εκπροσώπηση σε μισθωτική αγωγή καθώς και την εκπροσώπηση του μισθωτή στις περιπτώσεις που δικαιούται σύμφωνα με το νόμο να προσφύγει στη δικαστική προστασία.

Μίσθωση

Επικοινωνήστε μαζί μας

2 + 15 =