ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η συγκατοίκηση στην πολυκατοικία συχνά προκαλεί διαφορές μεταξύ των ιδιοκτητών με αντικείμενο τις κοινόχρηστες δαπάνες ή τη χρήση (ή κατάχρηση) των κοινόχρηστων χώρων.

Η συνηθέστερη περίπτωση ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι οι διαφορές μεταξύ της διαχείρισης και κάποιου ιδιοκτήτη για οφειλές κοινοχρήστων δαπανών.

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την επίλυση τέτοιας φύσης υποθέσεων με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

Δίκαιο πολυκατοικίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

13 + 5 =