ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Για κάθε είδους αξιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που προκύπτουν από σύμβαση (λόγω παραβίασης όρου αυτής) ή από το νόμο (όπως π.χ. αδικοπραξία, αδικαιολόγητος πλουτισμός), υφίσταται αξίωση αποζημίωσης.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις συκοφαντικής δυσφήμισης ή εξύβρισης, οι οποίες δύνανται να γεννήσουν αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Τέλος, αξίωση αποζημίωσης δύναται να υπάρχει μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το γραφείο μας, παρακολουθώντας συστηματικά την πρόσφατη νομολογία και διαθέτοντας πολύπλευρη εξειδίκευση σε υποθέσεις αποζημίωσης, εκπροσωπεί, άλλοτε τον ενάγοντα (που αξιώνει αποζημίωση) και άλλοτε  τον εναγόμενο (κατά του οποίου ασκείται η αγωγή).

Αποζημίωση

Επικοινωνήστε μαζί μας

13 + 11 =