ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(Συμβάσεις – Αποζημιώσεις)

Το Ενοχικό Δίκαιο (Συμβάσεις – Αποζημιώσεις) αποτελεί έναν εκτενή κλάδο του αστικού δικαίου που ρυθμίζει κάθε είδους έννομη σχέση μεταξύ προσώπων, που προκύπτει είτε από την ιδιωτική βούληση (συμβάσεις) είτε από τον ίδιο το νόμο (π.χ. σε περίπτωση αδικοπραξίας ή αδικαιολόγητου πλουτισμού).

Συγκεκριμένες μάλιστα συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις, διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς.

Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται και εκπροσωπεί τους εντολείς του, ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον όλων των δικαστηρίων (μέχρι και τον Άρειο Πάγο), στις ακόλουθες περιπτώσεις: Μίσθωση, Δίκαιο Πολυκατοικίας & Αποζημίωση.

Μίσθωση

Μίσθωση

Η μίσθωση κατοικίας ή η επαγγελματική μίσθωση συχνά φαντάζει μια απλή και εύκολη διαδικασία. Στην πραγματικότητα, κρύβει νομικές παγίδες οι οποίες εάν δεν γίνουν αντιληπτές εξαρχής… Περισσότερα

Δίκαιο πολυκατοικίας

Δίκαιο Πολυκατοικίας

Η συγκατοίκηση στην πολυκατοικία συχνά προκαλεί διαφορές μεταξύ των ιδιοκτητών με αντικείμενο τις κοινόχρηστες δαπάνες ή τη χρήση (ή κατάχρηση) των κοινόχρηστων χώρων… Περισσότερα

Αποζημίωση

Αποζημίωση

Για κάθε είδους αξιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που προκύπτουν από σύμβαση (λόγω παραβίασης όρου αυτής) ή από το νόμο (π.χ. αδικοπραξία, αδικαιολόγητος πλουτισμός), υφίσταται αξίωση αποζημίωσης… Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

13 + 11 =