ΠΩΛΗΣΗ – ΑΓΟΡΑ –
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Για την μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται ο έλεγχος των τίτλων της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο και η συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων (πιστοποιητικά, φορολογικές/ασφαλιστικές ενημερότητες, τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, άδειες πολεοδομίας (ή και κατόψεις) κλπ.).

Συχνά ανακύπτουν ελλείψεις ή ανάγκη διόρθωσης στους τίτλους ιδιοκτησίας του πωλητή.

Το γραφείο μας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο των ακινήτων, εκπροσωπεί τον εντολέα του σε κάθε στάδιο της μεταβίβασης, μέχρι και την παράσταση ενώπιον του Συμβολαιογράφου και την μεταγραφή της σχετικής πράξης.

Πώληση – Αγορά – Μεταβίβαση ακινήτου

Επικοινωνήστε μαζί μας

13 + 9 =