ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η διεκδίκηση ή η αναγνώριση της κυριότητας κάποιου ακινήτου για λογαριασμό του εντολέα μας, αποτελεί έναν από τους τομείς στους οποίους το γραφείο μας έχει τεράστια εμπειρία, λόγω του πλήθους των υποθέσεων που έχει κληθεί να διαχειριστεί στο παρελθόν και έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία, αποβάλλοντας οιοδήποτε πρόσωπο είχε αυθαιρέτως διαταράξει ή προσβάλλει την ιδιοκτησία και αποκαθιστώντας οιαδήποτε παρεπόμενη ζημία εξ αυτού.

Κυριότητα ακινήτου - Διεκδικητική αγωγή

Επικοινωνήστε μαζί μας

13 + 14 =