ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή δήλωσης κτηματολογίου, την αίτηση προδήλου σφάλματος, την εκπροσώπηση σε ενστάσεις κτηματολογίου ενώπιον των Επιτροπών, την αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, την αγωγή ή την αίτηση λόγω καταχώρισης ακινήτου ως αγνώστου και την παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον πάσης αρμόδιας Αρχής και ενώπιον κάθε δικαστηρίου.

Κτηματολόγιο

Επικοινωνήστε μαζί μας

15 + 1 =