ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Στις περισσότερες περιπτώσεις που υφίσταται επείγουσα περίπτωση και δέον όπως αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι μονόδρομος.

Στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδεται σε μικρό χρονικό διάστημα μία δικαστική απόφαση με προσωρινή ισχύ, που εκτελείται άμεσα, η οποία ρυθμίζει την κατάσταση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ακόμα και μέχρι την τελεσιδικία της τακτικής αγωγής.

Το γραφείο μας παρίσταται και εκπροσωπεί τους εντολείς του ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της χώρας σε πλήθος περιπτώσεων (προσωρινή επιμέλεια τέκνου, προσωρινή διατροφή τέκνου, προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με τέκνο, ασφαλιστικά νομής ακινήτου, συντηρητική κατάσχεση, προσβολή προσωπικότητας, κλπ.) προσφέροντας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα λύση σε καθημερινά σοβαρά προβλήματα των εντολέων του.

Ασφαλιστικά Μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

2 + 15 =